Datové centrum

662 Data Data Center

Datové centrum s názvem 662.cloud je umístěno v Jindřichově Hradci a je uvedeno do provozu teprve v roce 2021 a služby jsou zaměřeny individuálně na potřeby zákazníka, nemusíte se přímo trefit s požadavky do našeho systému. To je výhoda malého datacentra.

Adresa centra je Pravdova 662, Jindřichův Hradec, 377 01, CZ, přístup do prostor pro zákazníky (tedy rackhosting a serverhousing) je zajištěn v režimu 24/7 pomocí přístupových čipů s potvrzením webovou aplikací. Do prostor, které jsou vyhrazeny pro sdílené služby (VPS, VPN atd.) přístup není umožněn, ale ani není potřebný, čímž je zajištěna vyšší bezpečnost.

Datové centrum je rozděleno do 5 sálů, přičemž přístupné pro zákazníky jsou 3. Do sálů A, B, C máte přístup přímo dvěma vchody z ulice. Z ulice, jejíž rekonstrukci v roce 2019 jsme využili, také vedou dvě optické linky Vodafone a Cetin. Napájení je realizováno z dostatečně dimenzované trafostanice asi 70 metrů od objektu, je zálohováno UPS s externím bateriovým polem a pojištěno proti delšímu výpadku generátorem s ATS. Chlazení je zajištěno klimatizačními jednotkami v redundanci 1+1, jejíž technologie zatížení a střídání je řízena centrálním systémem na základě teplot v rozvaděčích i teplot v uličkách nahoře i dole.

Součástí našich služeb je tzv. „pojistka proti zásahu autorit“. Snažíme se, aby právní problém nebyl řešen nějakými „příkazy“ autorit bez vědomí zákazníka, na které bohužel v dnešním právním prostředí mají autority právo. Samozřejmě, že pokud dostaneme soudní příkaz „udělejte to či ono“, tak my to uděláme, ale pro Vás zákazníka je důležité spíše to, že splnění jakéhokoli příkazu nepovede k Vaší případně cílené likvidaci. Preferujeme, když autority řeší případnou situaci se zajištěním důkazů nebo nelegálním obsahem přímo s Vámi, a k tomu právě vedou naše podmínky a ona „pojistka“.

Jak to děláme?

  1. V rámci služeb housingu a hostingu jsou služby zcela anonymizovány, což znamená, že naši pracovníci vůbec netuší, že zařízení C8-U12 nebo C9-H jsou zrovna Vaší osoby či společnosti. Interní systém neumožňuje nikomu nahlédnout na tento vztah – zařízení/zákazník. Vždy se v systému komunikuje právě jen s anonymním nájemcem zařízení C8-U12. Sám systém však v rámci fakturace umí vyčíst, kdy a co fakturovat má.

  2. V rámci sdílených služeb – tedy služeb VPS, serverhostingu apod. samozřejmě vlastníkem zařízení jsme vždy my, tedy je ve hře možnost, že budeme vyzváni k zadržení a případně i vydání dat, zde pak uposlechneme, ale data jsou šifrována a dešifrovací klíč má jedině zákazník.

  3. V rámci sdílených služeb, které poskytujeme na našich prostředcích včetně úložiště dat je to podobné a data je možno na základě zákonného požadavku vydat i bez Vašeho vědomí, ale opět jen v zašifrované formě, kdy k dešifrování je pak nutno použít heslo zákazníka, které my neznáme.

Pokud se někomu zdá, že se tím snažíme napomáhat zločinu, tak to určitě není naše snaha. Říkáme tomu ochrana práva – když budete mít svoje data umístěna u sebe doma, také budete více právně chráněni, než když si je dáte do nějakého centra a my se tak snažíme docílit stejné právní ochrany pro zákazníka, jako by data měl u sebe „doma“. Doma se Vám nestane, že Vás policie vyzve k zmražení vlastních dat, abyste se o tom nedozvěděli, doma Vás soud nevyzve k vydání dat, aniž byste o tom věděli. Tedy proč by to mělo fungovat někde jinde? Tedy dopředu říkáme, my všem zákonům vyhovíme, ale v datech od nás si úřady a další orgány nepočtete!